Evenemang

Friluftslivets år 2021 - Luften är fri!

Söderköping

I Sverige är luften fri så varför är du inte ute mer?

Tack vare Allemansrätten kan i stort sett alla i Sverige vara ute i den friska luften. Forskning visar att friluftsliv har positiva effekter både på hälsan, ekonomin och miljön.Varför är då inte fler ute i naturen? Vi vet, vet du?

Läs mer: https://www.luftenarfri.nu/

Fakta

Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.