Evenemang

Bokcirkla på Stinsen!

Söderköping, Norrköping

Vid tre tillfällen samtalar vi om Agneta Pleijels
nyutkomna bok Dubbelporträtt.
Cirkeln leds av Mats Granberg.
Böcker finns att låna för att användas i bokcirkeln.
Dubbelporträtt - Agneta Pleijel
En roman om Agatha Christie & Oskar Kokoschka
Det är mars 1969. En ung man kliver in på galleriet Marlborough
Fine Arts i London där man visar en utställning med Oskar
Kokoschka. Han vill höra vad det kan kosta för att få den
österrikiske konstnären att måla ett porträtt av hans mormor.
Mormodern är ingen annan än den kända deckarförfattaren
Agatha Christie och porträttet är tänkt som gåva till hennes
80-årsdag. Mycket motvilligt går de två åldrande konstnärerna
med på projektet och i sex sittningar närmar de sig varandra,
avslöjar vilka rädslor och begär som formar ett skapande liv. Det
blir ett samtal om döden, kärleken och konsten - i valfri ordning.
Datum och tider:
17 sep. 18.30
24 sep. 18.30
1 okt. 18.30
Anmälan till biblioteket senast 10 sep. 0121-18291 eller
bibliotek@soderkoping.se
Max 10 deltagare.
Arr: Litteraturscen