Evenemang

Sjöfåglar vid Tåkern

Tåkern, Motala
Vi åker till Sjötuna äng vid Tåkern och spanar efter skräntärna, trutar och olika vadare. Medtag matsäck.

Samling vid föreningslokalen kl 10

Ledare: Christer Johansson 0703-29 46 20 och Gabriella Saxner Johansson, 0703-35 10 73

Arr: Motala Biologiska Förening