Evenemang

Biologiska mångfaldens dag.

Motala
SNF och MBF firar den med en gemensam Bioblitz vid Electrolux stranden. Fåglar, blommor insekter och grodor d v s allt liv som finns vid Electroluxstranden noteras.

Vi samlas vid tennisbanorna och tar oss gemensamt till Electrolux-stranden.

Vi rekommenderar att cykla!

Samling vid tennisbanorna kl 18:00 Ansvariga: Gunnar Myrhede 076-836 24 39 och Rolf Wedding SNF.

Arr: Motala Biologiska Förening och Naturskyddsföreningen Motala