Evenemang

Nattsångare vid Tåkern

Tåkern, Motala
Även i år gör vi om denna omtyckta ”klassiker” till Tåkern, där vi samlas vid Naturum Tåkern vid Glänås och sedan besöker bl.a. Väversunda för att lyssna efter nattsjungande fåglar.

Turen förläggs utifrån aktuella observationer mm.

Ta gärna med fika.

Vi räknar med att vara tillbaka omkring kl 01.00.
Samarrangemang mellan Naturum Tåkern och Motala Biologiska Förening.

Samling vid föreningslokalen kl 20.45 eller vid Naturum kl 21.30.

Ledare: Roger Larsson, 070-652 55 19.