Evenemang

Höstfix med Naturskyddsföreningen

Motala
Återigen en trevlig dag på ängen. Det vi upplever tillsammans ger en gemenskap kring ett mål att hålla landskapet öppet. genom att röja sly, ta bort buskar och även träd ger solljuset livskraft åt den lågväxande floran och en ökad artrikedom. Fikapausen vid vid grillplatsen ger utrymme för diskussioner och delgivande av upplevelser från naturen. Arr: Naturskyddsföreningen Motala Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Tomas Lundqvist 073-078 06 67