Evenemang

Hamling på Soldatängen

Motala
Hamla träd med Naturskyddsföreningen i Motala.
Vår äng har en stark tillväxt av sly, som måste bort. Passa på att lära dig att hamla träd. Vi har ett 25-tal träd som hamlas (topphuggs) med olika årsintervall.
Detta förfarande tillämpas inte så ofta numera, men vi gör det på vår äng.
De buskiga kronor som bildas gynnar en mängd fåglar och insekter.
Ansvariga: Bo Johansson 076-814 87 44 och Tomas Lundqvist 073-078 06 67
Arr: Naturskyddsföreningen