Evenemang

Besök på Motala Griftegård, träd och växter

Motala
Vi gör en rundvandring med fokus på träd och växter på vår vackra griftegård.
Samling vid huvudparkeringen vid entrén till Griftegården kl 18.00.
Ledare: Monica Karlsson, 0708-529 803.