Evenemang

Nattsångare vid Tåkern

Tåkern, Motala
Även i år gör vi om denna omtyckta ”klassiker” till Tåkern, där vi börjar vid Naturum Tåkern vid Glänås och sedan besöker bl.a. Väversunda för att lyssna efter nattsjungande fåglar.
Ta gärna med fika. Vi räknar med att vara tillbaka omkring
kl 01.00. Samarrangemang med Naturum Tåkern.
Samling vid föreningslokalen kl 20.45 eller vid Naturum kl 21.30.
Ledare: Roger Larsson, 070-652 55 19.