Tillgängliga platser längs Östgötaleden

Känner du dig osäker på om du klarar av att besöka Östgötaleden på grund av någon typ av funktionsnedsättning? Det finns ett antal platser längre Östgötaleden som på olika sätt är anpassad för dig som kanske är ovanför att vara ute i naturen eller känner dig osäker om du klarar av detta. Här hittar du en lista över platser på eller vid Östgötaleden som är en anpassad för dig med rullator, barnvagn, rullstol som har svårt med balansen eller bara vill ha ett trevligt utflyktsmål som är trevligt och enkelt att komma till.

Vi har delat upp platserna i kommunalen om du har fler frågor om tillgängliga tjänster så du kan alltid kontakta dem.

Linköpings kommun:

Svartåmynningens naturreservat
Kring Svartåns mynning i Roxen utbreder sig stora och välhävdade strandängar. Området är skyddat som naturreservat och hör till länets allra finaste fågellokaler.
Vid besöksområdet vid Svartåns inlopp i Roxen (Nybro) finns parkering, toalett samt utsiktstorn. Endast personer med rörelsehinder får passera första parkeringen och parkera längre fram på en handikapparkering. Därifrån går en ca 350 m lång ledning till ett fågeltorn som har en ramp med lutningen 1:20 samt ett vilplan och ledstång av metall. Plattformen vid Sätuna har en parkering avsedd för personer med funktionsnedsättningar. En ramp med lutningen 1:20 samt 3 vilplan och ledstång i hyvlat virke. Vägen mellan parkering och plattform är 350 m lång och grusad med fint grus.

Vägbeskrivning : Kör förbi Tornby och vidare norrut på Bergsvägen mot Berg och Vreta kloster. Om du inte vill åka bil så kan du välja Östgötaleden som har samma sträckning på den asfalterade cykelvägen. Följ sedan skyltarna höger ut mot Svartåmynningens naturreservat.

Ycke urskog
Är ett naturreservat ligger väster om Ulrika, i södra delar av kommunen. Här finns en av länets få urskogsrester, väl värd ett besök. Här har man hittat träd som grodde i slutet av 1500-talet! I området kan du vandra bland grova gammelgranar och vridna furor, torrakor, mossklädda block och lågor.
Tyvärr är det inte så lätt att vandra här män du kan ta dig fram till vindskyddet med bil och får en fin känsla av och rätt urskog.

Vägbeskrivning : Kör länsväg 609 söderut från Vikingstad mot Nykil och Ulrika. Strax före Ulrika tar du höger i på länsväg 588 mot Boxholm och serie skyltarna mot naturreservatet.
Mer information om detta och andra tillgängliga områden hittar du på https://naturkartan.se/sv/linkoping

 

Mjölby kommun:

Skogssjöbadet
Skogssjön är Mjölbys pärla. Här finns stora möjligheter till dåligt, camping, rörelse och friluftsliv. Det finns även möjligheter att hyra lokaliserar för fest och konferenser, eller bara ta en fika under sommarmånaderna.
Här finns en badramp, RWC totalett, handikapparkering vid badstrand, belagt med stenplattor fram till badrampen.
Du kan beställa din resa från förutbestämda mötespunkter till Skogssjöområdet genom Servicelinje 357. Ring Östgötatrafikens beställningscentral 0771-711020.
(Servicelinjen visas endast
inom Mjölby tätort.
Kan du och har möjlighet till buss 356, avstigning Hultvägen eller busslinje
354, avstigning Glaciärvägen kan du efter en promenad på 5-10 minuter
nu Skogssjöområdet.
Mer information kan du få genom att maila till: skogssjon@mjolby.se

 

Motala kommun:

Kärnskogsmossen
Personer med funktionsnedsättning är välkomna att köra ända fram till besöksområdet Bergön. Här finns ett som är tillgängligt för personer med rörelsehinder. En ca 500 meter lång spång som går ut över den öppna myren är gratis med rullstol. Hela området är tillgängligt för Raststugan dit man använder hjälp för att ta sig då det är brant.

Vägbeskrivning : Från Tjällmo serie väg 211 ca 9 km norrut, till avtagsväg mot Mickelsbo, serie skyltning mot naturreservat.
Mer information: https://naturkartan.se/sv/motala/karnskogsmossens-naturreservat

Mariebergsudden
Mariebergsudden överraskar med sin urskogsliknande blandskogsmiljö. Runt udden går en ledmarkerad naturstig som lätt nås från Varamostranden. Längs med stigen finns intet annat än en grillplats och en naturminnesskyddad ek. Delar av medlemmar är tillgängliga pass, till exempel vägen från Varmostranden och ut till grillplatsen.

Vägbeskrivning : Ligger vid Agneshögsgatans avslutning i Marieberg.
Mer information: https://naturkartan.se/sv/motala/marieberg

Råssnäsudden
Detta är av motalaborna ett välbesökt område. Hit kommer man för rofyllda promenader eller lite mer krävande joggingrundor. Råssnäsuddens friluftsområde finns strövområden, dålig, småbåtshamn, motionsspår och grönytor för boule, varpa och fotboll. På udden finns det gamla knotiga tallar och ekar som har pinats av hitta från Vättern. Jag den söndervittrade strandbrinken nedanför Korpens klubbstuga på nordvästra sidan av udden blottas vackert färgade sedimentära bergarter.

Vägbeskrivning : Sväng av mot Råssnäs från Agneshögsgatan. Följ sedan Råssnäsvägen och Biskopsvägen ut till udden.
Mer information: https://naturkartan.se/sv/motala/rassnas-friluftsomrade

 

Norrköpings kommun:

Ågelsjöns naturreservat
10 kilometer från Norrköping ligger här vildmarksområde. Dramatiska klippor, klar sjö och orörd skog ger naturreservatet dess speciella karaktär
Parkeringsplatsen är en naturlig utgångspunkt för vandring, bad och klättring i Ågelsjöområdet. Vid parkeringsplatser finns soptunnor och ett tillgängligt kapacitet torrdass. Vid parkeringen startar och tillgängliga bilpassade ledde som är cirka 800 meter lång. Vid den första badplatsen finns sommartid och tillgänglighetsanpassad badramp. Här hittar du även en anpassad sagoslinga som handlar om Lillebror kanin.

Vägbeskrivning : Ta väg 55 norrut från Norrköping mot Katrineholm. Strax efter Åby finns en skyltat avtagsväg mot Hultsbruk åt vänster. Håll sedan rakt fram ca 1 km och du kommer till parkeringsplatsen. Med buss 436 hållplats Hultsbruk gå därefter ca 900 meter rakt fram.
Mer information: https://naturkartan.se/sv/norrkoping/entre-till-agelsjon

Glotternskogen
Bara ett stenkast från Nedre Glotterns strand ligger det timrade lilla vindskyddet. Här fanns ett torp vid namn Karlsdal där en skogvaktare bodde. Nere vid stranden låg och liten utskeppningshamn för torv och träkol. Torpet är borta men nu finns här vindskyddet! Alla kan ta del av det här stället, även om du har någon rörelsenedsättning.

Vägbeskrivning: Åk väg 55 mot Katrineholm från Norrköping. Ta väg skyltad Glotternskogen till höger efter den långa backen, då du har sjön Näknen på vänster sida. Efter en kilometer passerar du en parkering vid en bom. Fortsätt förbi och kör ytterligare två kilometer till nästa reservatsparkering. Härifrån finns en markerad led till vindskyddet.
Mer information: https://naturkartan.se/sv/norrkoping/vindkydd-vid-nedre-glottern

Sörsjön
Välkommen till friluftsanläggningen Sörsjön. Området är tillgängligt för dig med rullstol, barnvagn eller rullator Här passerar Östgötaleden och här finns tillfång till ett litet fint bad. Stranden är långgrund och utgörs av sand. Runt om finns härliga gräsytor att sola på.  Här finns också en brygga med ramp. Vid campingen strax bredvid finns toaletter, kiosk och servering.

Vägbeskrivning: Med bil tar man väg 55 norrut från Norrköping mot Katrineholm. Avfart vid skylt Sörsjön norr om Åby. Följ skyltning mot Sörsjön. Buss 437 hållplats Sörsjön.
Mer information: https://naturkartan.se/sv/norrkoping/sorsjon

 

Söderköpings kommun:

Tillgänglighetsstig - En gång för alla
1 km funktionsanpassad stig med belysning, där alla med eller utan funktionshinder på ett enkelt sätt får tillgång till naturen. 4 bänkar finns utplacerade utmed stigen. Vid start och mål finns en grillplats med bänkar anpassade för rullstolar. Det finns en P-plats i anslutning till stigen.

Vägbeskrivning: Anläggningen finns vid Albogaleden 9, Söderköping
Mer information: https://www.soderkoping.se/kultur-fritid/foreningsliv/idrottsanlaggningar/utomhusanlaggningar/

 

Valdemarsviks kommun:

Kvädöfjärden
Flera sammanlänkade vandringsleder finns i området och de är även en del av Östgötaleden. Informationsskyltar finns vid parkeringarna och på flera andra platser i reservatet. Reservatets huvudparkering är vid Ekudden. Här finns fikabord, torrdass och soptunna. Från parkeringen går korta stigar ut till ett vindskydd med eldplats samt en utsiktsplats mot öppet hav. Dessa stigar är tillgängliga för personer med rörelsehinder.

Mer information och vägbeskrivning hittar du på: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upptack/naturreservat/kvadofjarden-naturreservat.html

Majeldsberget
Relativt centralt i Valdemarsvik finns en utsiktsplats dit du kan ta dig på en anpassad stig. Här kan man sitta länge och njuta av utsikten. Mer information och vägbeskrivning kan du få av turistbyrån i Valdemarsvik.

Gamla Banvallen
Du startar i Valdemarsvik och fortsätter sedan Östgötaleden som går på Banvallen efter den gamla smalspåriga järnvägen (1906-66) utnyttjas fram till Gusum.  Leden är markerad med orange och är 10 kilometer. Den är även en lokal cykelled varför den är lämplig för t ex rullstolar, barnvagnar och rullatorer.

Mer information och vägbeskrivning kan du få av turistbyrån.


Åtvidabergs kommun:

Åsens naturreservat
Utöver Östgötaleden kan man följa en liten markerad reservatsslinga för att se reservatets mångfald av natur och kultur. För dig med rörelsenedsättning finns möjlighet att stanna vid Ekdammen som har en eldkåta s med eldkamin och tillhörande vedförråd. Utanför finns bord och grillanordning. Du är varmt välkommen att nyttja anläggningarna och sedan lämna dem i det skick du vill finna dem.

Mer information och vägbeskrivning hittar du på: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besok-och-upptack/naturreservat/asen-naturreservat.html


Ödeshögs kommun

Visjöbadet
det vackra badområdet är tillgängligt för alla men tyvärr finns ingen badramp. Information och vägbeskrivning kan du få via turistbyrån i Ödeshög.

Stora Lund
Vid Stora Lunds naturreservat finns det en brygga som är tillgänglig för alla. Från viken vid sandstranden som ligger i nära anslutning till P-platsen utgår en 65 meter lång brygga som sträcker sig utmed klipphällarna vid Vättern.

Information och vägbeskrivning kan du få via turistbyrån i Ödeshög: https://www.visitostergotland.se/sv/odeshog/142218/Odeshogs-turistbyra

Omberg, Bokskogsstigen
0,6 km. Möt bokskogens pelarsal utanför Ekoparkcentrum, Stocklycke vandrarhem. På en 650 m lång slinga tar du dig lätt fram med rullstol, rullator och barnvagn. Synskadade hittar vägen med hjälp av ett ledrep. Två fikaplatser med bord finns vid stigen och på en bro över en vacker bäck finns sittbänkar. På våren är fågelsången i skogen magnifik. Då blommar också vitsippor, lungört och violer. Sommartid gerbokskogens djupa skugga svalka och ett sällsamt lugn. Bokskogen vid Naturum är ”bara” ca 130 år gammal och var tidigare åkermark till Stocklycke gård. Håll utkik efter odlingsrösen och lämningar från diken som passeras vid små ”broar”. Synskadade kan få en kassett med en inläst beskrivning över leden från Ekoparkcentrum/Naturum.

Mer information och vägbeskrivning: https://www.sveaskog.se/globalassets/trycksaker/ekoparksmaterial/vandringsleder-omberg.pdf