Vandra

Östergötland erbjuder ett stort utbud av vandringsmöjligheter i varierad natur. Det enda som inte finns är fjällmiljö, annars finns det mesta. Djupa barrskogar, luftiga lövskogar, hagmarker och ofta närhet till sjöar, hav och kanaler. I Östergötland finns ett ledsystem som heter Östgötaleden. Systemet består av omkring 140 mil markerad vandringsled, vilket gör att det finns mycket att välja på. Några delar av leden är mer lättillgängliga än andra. Ibland krävs egen bil och ibland går det bra att använda kollektivtrafiken.

En del av Östgötaleden är även klassad som pilgrimsled. Det har länge varit populärt att pilgrimsvandra på kontinenten, men nu börjar den möjligheten sprida sig även hit till Sverige med tydligt markerade leder. Populärt är även att vandra på vandringsleder i naturreservat. Många av Östergötlands reservat är bildade för att gynna friluftslivet.