Byggboom i Vallastaden

Det råder byggexplosion i Östergötland. Faktum är att bostadsbyggandet i hela landet inte varit så här starkt sedan 60- och 70-talets miljonprogram. Östergötland toppar listan över var det byggs mest. 

Under 1950-talet och första delen av 1960talet var bostadsbristen akut i Sverige. Den generella bostadsstandarden var låg och många bodde trångt. För att både bygga bort bristen på bostäder och för att höja standarden beslutades om att det under tio år, med hjälp av statliga bidrag, skulle byggas en miljon bostäder. Programmet, vars riktiga namn var ”Samlat program för samhällets bostads- och markpolitik”, antogs på Socialdemokraternas partikongress 1964. För att kunna bygga så mycket på kort tid prioriterades stordriftsteknik och resultatet blev många exakt likadana lägenheter i nästan likadana bostadsområden. Många områden fick dåligt rykte och stämplades som undermåliga. År 2010 var ungefär 650000 av dessa lägenheter i behov av renovering och i dagsläget pågår fortfarande arbetet med att rusta upp dem. Idag, 50 år efter miljonprogrammet, ser vi en ny topp i bostadsbyggandet i Sverige. I Östergötland pågår en mängd spännande och nytänkande byggprojekt där många rönt både nationellt och internationellt intresse. Enligt en prognos från Sveriges Byggindustrier, BI, förra året ökade bygginvesteringarna i landet allra mest i Östergötland, med elva procent och en prognos på sju procent för 2017. Strax efter kom de två universitetslänen Örebro och Uppsala. Rikssnittet ligger på nio procent för 2016 och tre procent 2017. Till skillnad från byggexplosionen under miljonprogrammet präglas dagens nybyggarfilosofi av hållbara och smarta lösningar, ofta med ett starkt miljötänk. Flexibla planlösningar och unika uttryck prioriteras, och många efterfrågar odlingsmöjligheter och gröna stadsdelar med mycket växtlighet.

Vallastaden – nyskapande grön stadsdel

När Linköpingsborna fick säga sitt ville de ha ett nytt grönt område som skulle kännas som en ”stad”. Resultatet blev Sveriges mest omtalade stadsdel; Vallastaden. Efter en cirka tre veckor lång bomässa i september, då Vallastaden visades upp för allmänhet och branschfolk, var det dags för området att ta sina första stapplande steg mot att hitta sin identitet. Stadsdelen är Linköpings stora satsning på att bygga ihop staden och universitetsområdet Campus Valla. Nu är 1 000 bostäder byggda och fler kan det bli när detaljplanen för en utökning av stadsdelen blir helt klar. I området finns förutom bostäder även lokaler för verksamheter som restauranger, caféer, kontor och liknande. Här finns även en ny förskola, skola och en kyrka, samt den stora parken ”Paradiset” som också innehåller uthyrningsbara delar för stadsodling.

– I starten var intresset för området svalt, mycket på grund N av läget. Men nu är det större än någonsin, säger Simon Helmér, VD för Linköpingsexpo – bolaget vars uppgift sedan 2012 varit att hålla ihop stadsmiljöprojektet Vallastaden, som kommunen satte igång efter en tät medborgardialog.

När medborgarna varit med och tyckt till efterfrågade merparten en tätbebyggd stadsdel med inte enbart villor, utan med stadskänsla. Dock med mycket växtlighet, och många ytor för umgänge. Arkitektkontoret OkiDoki! vann upphandlingen med sitt förslag som präglades av brokighet, mångfald och experimentlusta.

– Vallastaden består av åtta olika kvarter. I varje kvarter vimlar det av olika typer av arkitektoniska grepp och lösningar. Gemensamt är att det i varje kvarter finns ett så kallat ”felleshus”, en gemensam byggnad med bland annat gemensamhetsytor, övernattningslägenhet och liknande, säger Simon.

Att komma in i Vallastaden är som att ta klivet in i en egen liten värld. Husen ligger enormt tätt och de blandade byggteknikerna och fasaderna, som består av allt från trä till betong och tegel, ger en känsla av att här har alla fått göra lite som de vill. Tillsammans skapar det en unik stadsdelsmiljö.

– Vallastaden har som sagt rönt stort intresse från olika håll. Jag är säker på att många som besöker Linköping framöver kommer vara nyfikna och vill åka hit enbart för att insupa atmosfären och strosa runt. Kanske äta en bit mat på någon av restaurangerna, låta barnen leka i nån av lekplatserna, njuta av de härliga parkmiljöerna och slå sig ner vid Smedstadbäcken som rinner genom området, säger Simon.

Text: Jessica Holm

Foto: Niclas Sandberg