Swedish Welcome

Swedish Welcome är en metod för att utveckla företag och verksamheter för bättre gästupplevelser och ett verktyg för att förbättra kvalitet och hållbarhet i den egna verksamheten. Systemet är ett affärsutvecklingsverktyg där rådgivarna börjar med ett anonymt besök som följs upp av ett bokat möte då man tillsammans med ansvarig chef eller ägare går igenom resultaten. Som slutresultat får man en skriftlig rapport som innehåller ett hundratal bedömningspunkter med kommentarer, feedback, tips och förbättringsförslag. Alla typer av boenden, upplevelser och restauranger kan använda sig av Swedish Welcome när man vill förbättra och utveckla sin verksamhet.

Vilka andra regioner använder sig av Swedish Welcome idag?
Region Örebro Län, Visit Uppland, Turistrådet Västsverige, Region Västmanland, Smålands Turism, Visit Värmland, Region Halland, Region Blekinge och Region Kalmar.


Vad erbjuder Swedish Welcome?
Anonymt besök – en objektiv bedömning görs med hjälp av en “hemlig gäst” och en internationellt erfaren rådgivare.

Förbokat möte – vid detta möte går man igenom hållbarhetsarbetet på företaget (besök och möten genomförs på engelska och svenska). 

Feedback och tips – sker både i möten och i rapporterna och dessa är skräddarsydda för varje enskild aktörsmål.

Skriftlig rapport – rapporten är skriven som en checklista med förslag och idéer som kan användas som en åtgärdslista i den dagliga verksamheten.

Nätverksmöten - vi fortsätter att erbjuda alla Swedish Welcome aktörer ett nätverksforum för idé- och erfarenhetsutbyte och möjligheter till nya samarbeten

Website www.swedishwelcome.se – ett kontakt forum för alla som jobbar med Swedish Welcome metoden.

Facebook – en sluten grupp för deltagande aktörer i Swedish Welcome där man kan dela tips, idéer och nyheter om bättre gästupplevelser och hållbar utveckling inom besöksnäringen.Du kan också kontakta vår rådgivare i Östergötland för att få mer information:
Kim Ross
Email: kim.ross@regionostergotland.se
Mob: 010-103 37 27
Web: www.swedishwelcome.se