Swedish Welcome 2017

Swedish Welcome är fortfarande en metod för att utveckla företag och verksamheter för bättre gästupplevelser och ett verktyg för att förbättra kvalitet och hållbarhet i den egna verksamheten. Idag är systemet ett affärsutvecklingsverktyg där rådgivarna börjar med ett anonymt besök som följs upp av ett bokat möte då man tillsammans med ansvarig chef eller ägare går igenom resultaten. Man arbetar fortfarande med en skriftlig rapport som innehåller ett hundratal bedömningspunkter medkommentarer, feedback, tips och förbättringsförslag. Det enda som har ändrats är att certifieringarna inte längre är offentliga. Alla typer av boenden, upplevelser och restauranger kan använda sig av Swedish Welcome när man vill förbättra och utveckla sin verksamhet.

Vilka andra regioner använder sig av Swedish Welcome idag?
Region Örebro Län, Visit Uppland, Turistrådet Västsverige, Region Västmanland, Smålands Turism, VisitVärmland och snart Region Halland.


Vad erbjuder Swedish Welcome?
Anonymt besök – en objektiv bedömning görs med hjälp av en “hemlig gäst” och en internationellt erfarenrådgivare.

Förbokat möte – vid detta möte går man igenom hållbarhetsarbetet på företaget (besök och möten genomförs på engelska och svenska medan rapporten är skriven på svenska)

Feedback och tips – sker både i möten och i rapporterna och dessa är skräddarsydda för varje enskild aktörsmål.

Skriftlig rapport på svenska – rapporten är skriven som en checklista med förslag och idéer som kan användas som en åtgärdslista i den dagliga verksamheten.

Nätverksmöten - vi fortsätter att erbjuda alla Swedish welcomeaktörer ett nätverksforum för idé- och erfarenhetsutbyte och möjligheter till nya samarbeten

Website www.swedishwelcome.se – ett kontakt forum för alla som jobbar med Swedish Welcome metoden.

Certifikat – ett sätt att visa gästerna att man i verksamheten jobbar med kvalitet och hållbarhet.

Facebook – en sluten grupp för deltagande aktörer i Swedish Welcome där man kan dela tips, idéer och nyheter om bättre gästupplevelser och hållbar utveckling inom besöksnäringen.

 

Kostnad?
För att delta i Swedish Welcome 2017 kostar det 1000:- ex moms. Rådgivaren är anställd hos Visit Östergötland som subventionerar kostnaden. 


Kontakta gärna vår rådgivare i Östergötland
Kim Ross
Email: kim.ross@regionostergotland.se
Mob: 076-134 12 17
Web: www.swedishwelcome.se