Statistik

Varje kvartal sammanställs en rapport som redovisar gästnattsutvecklingen på kommersiella anläggningar i Östergötland, och varje månad skapas en månadsrapport. Statistiken är preliminär fram tills slutgiltig statistik publiceras april året efter.

Klicka på bilden nedan för att komma till interaktiv statistikrapportering för Östergötland och övriga Sverige: (OBS: fungerar inte i webbläsaren Explorer)

 

Helår 2019 presentation Östergötland >>

OBS! Januari 2019-januari 2020

 

Sommarturismen 2019, sammanställning från Tillväxtverket >>

 

Preliminär  årsrapport för 2019:

Totalt antal gästnätter fördelat per region 

Logiintäkter per region

Antal gästnätter från utlandet fördelat per region

Indikatorer för besöksnäring i Östra Mellansverige 2019

(2020-05-19)

Region Västmanland, Region Uppsala, Region Örebro län, STUA (Region Sörmland) och Region Östergötland har gemensamt tagit fram en modell för att belysa besöksnäringen i Östra Mellansverige och de fem länen utifrån perspektiven branschens utveckling, utvecklingstrender avseende besökare och regionalekonomiska effekter.

Till rapporten