Produktutvecklingsnätverk

Vill du vara med och utveckla produkter och upplevelser som sätter Östergötland på kartan? I Östergötlands besöksnäringsstrategi har vi identifierat fyra temaområden som vi ska fylla med produkter som ska locka både svenska och utländska besökare. För att utveckla nya produkter och vidareutveckla de som redan finns, kommer vi att bilda produktutvecklingsnätverk.

Vi vill förbättra befintligt utbud och utveckla nya produkter för att få fler besökare till Östergötland, som stannar längre och dessutom spenderar mer pengar väl på plats. För att utveckla nya produkter och vidareutveckla de som redan finns, kommer vi att bilda produktutvecklingsnätverk.


Varför produktutveckling?
Det finns en tendens hos oss i besöksnäringen att likställa utveckling och tillväxt med mer marknadsföring. ”Bara vi syns lite mer och lite oftare så kommer besökarna”…är inte en ovanlig uppfattning bland besöksnäringsföretagen. Visst är marknadsföring viktigt, men vi måste alltid ställa oss frågan vad är det vi ska marknadsföra och till vem? Om vi bara tänker marknadsföring finns risken att Östergötland blir en butik med inga, för få eller helt enkel fel produkter på hyllorna! Det är de erbjudanden som vi utvecklar och erbjuder som till syvende och sist avgör om vi lyckas locka besökare.

När vi tänker upplevelser måste vi sätta oss in i hur gästerna tänker och känner. Hur många av er sitter hemma vid köksbordet tillsammans med familjen och funderar på vilka regioner eller kommuner som ni ännu ej besökt? Besökarna reser inte till en kommun, de reser till en upplevelse. Därför måste vi utgå ifrån det vi kan och har i hela Östergötland när vi utvecklar våra erbjudanden.

Vad händer om vi kombinerar företag, erfarenheter och kompetens oberoende av vilka kommun de finns i – kanske kan vi utveckla vårt alldeles egna ”ishotell”? Och förändringen av marknadsekonomin spelar oss i händerna. Upplevelseekonomin är här och besöksnäringen har äntligen kommit in i tillväxtdebattens finrum som Sveriges ”nya” basnäring. När behovet av prylar ersätts med längtan efter upplevelser, drömmar, känslor och minnen då är vi de bästa experterna på produktutveckling och vi ska använda hela Östergötland och era företag som vår ”scen” för upplevelseproduktion.

 

Erbjudande till företagen, deltagande leder till nya produkter och affärer genom:
Beprövade metoder för produktutveckling.

Erfarenhetsutbyte och samverkansmöjligheter.

Ny kunskap och inspiration.

Lärande och goda exempel från omvärlden.

Möjlighet att dra nytta av Visit Östergötlands marknadsföring och kanaler nationellt och internationellt.

 

Kriterier för aktörer som önskar delta i de tematiska nätverken
• Aktören ska vara ett registrerat företag med affärsmässiga drivkrafter och ha verksamhet minst på ½-tid.

• Aktören ska vara öppen för samverkan med andra företag och aktörer.

• Aktören ska vilja arbeta i ett ”utifrån-in-perspektiv”, dvs vad som efterfrågas på marknaden

• Aktören ska vilja och kunna avsätta tid och delta i de moment som processen erbjuder.

• Efter deltagandet i ett produktutvecklingsnätverk ska aktören kunna marknadsföra sina produkter via en egen hemsida och/eller annan digital närvaro.

• Efter deltagandet i ett produktutvecklingsnätverk ska aktören ska bidra med eget sälj och marknadsföringsmaterial.

För att anmäla intresse för att delta i ett produktutvecklingsnätverk eller eller om du vill veta mer kontakta någon av oss på Visit Östergötland.


Så här gå det till - Processen
• Varje block ett möte och de fem mötena äger rum under en period på ca sex månader.

• Mellanliggande arbete för deltagande företag.

• Mål: Nya tematiserade och leveransklara produkter efter block 5.


Uppskattad egen insats
Fem heldagsworkshops, mellan 10:00-16:00 – deltagande på alla krävs.

Så långt som möjligt samma deltagare på mötena.

Eget arbete i mellanperioderna om ca. 8-10 timmar.

Bidra med eget sälj- och marknadsföringsmaterial.

Ta emot pressresor, FAM-trips.


Kick-off för produktutvecklingsnätverken
Den 4 oktober 2016 ordnade Visit Östergötland kick-off för produktutvecklingsnätverk. Vi informerade bl.a. om processen kring produktutveckling och kriterier för medverkande företag.
Vill du veta mer så rekommenderar vi att du tittar på filmerna från dagens föreläsningar som finns att se på Youtube:

Till de filmade föreläsningarna