Policy Östergötlands turistportal www.visitostergotland.se

Östergötlands officiella turistportal www.visitostergotland.se med tillhörande kommun- och temasidor marknadsför Östergötland inkl. geografiska och tematiska områden mot svenska och utländska besökare. För att synas i dessa kanaler via webbsystemet Basetool måste ett företag eller en organisation (nedan kallad aktör) äga sin turistiska produkt och själva registrera ett konto, lägga in sitt utbud samt verka i enlighet med punkterna i denna policy:

Allmänna villkor


1. För kommersiella aktörer kostar det 1.000 kr exkl. moms per kalenderår att synas på www.visitostergotland.se inklusive tillhörande kommuner och temasidor. Vid utebliven betalning kommer verksamhetens information att raderas. Summan faktureras årsvis av Basetool AB. Observera att det alltid är kostnadsfritt för icke kommersiella aktörer.
Definition kommersiell aktör: En kommersiell aktör är ett företag, organisation eller en person som vid något tillfälle på webbplatsen marknadsför en produkt eller en tjänst i kommersiellt syfte.

2. Visit Östergötland med tillhörande kommuner förbehåller sig rätten att vid behov för sidans besökares skull göra eventuella justeringar i publicerat material samt ändra kategoritillhörighet. Visit Östergötland med tillhörande kommuner har rätt att neka företag marknadsföring med hänvisning till punkterna i denna policy. I de fall Visit Östergötland anser att verksamheten bryter mot någon av ovanstående punkter kommer informationen nekas för publicering och informationen raderas. På begäran av Visit Östergötland ska F-skattesedel kunna uppvisas för att styrka legitimiteten hos ett företag.

3. Aktören måste verka fysiskt i någon av Östergötlands 13 kommuner.

4. Aktören ska ha en tydlig koppling till besöksnäring och syftet med verksamheten ska vara att marknadsföra sitt turistiska utbud mot besökare till länet/kommunen och invånare. Informationen ska rikta sig till regionens besökare och inte till medlemmar i exempelvis en förening.

5. Varje aktör tar ansvar när det gäller marknadsföring och uppdatering av sitt utbud i Visit Östergötlands kanaler. Detta innefattar både text- och bildrättigheter. Om dessa rättigheter bryts har administratören rätt att radera informationen. Bilder med text eller logotyper på får inte användas och inte heller tecknade bilder. För små bilder/bilder med dålig upplösning blir suddiga och kommer att nekas publicering.

6. Informationen får inte upplevas kränkande för individer eller vissa samhällsgrupper eller diskriminera personer på grund av faktorer som exempelvis ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgränser för barn är dock tillåtet.

7. Alla företag som marknadsförs i en kanal ska finnas registrerade i Basetool oavsett om deras utbud marknadsförs av företaget självt, via turistorganisation eller tredjepart. Detta gäller även ett företag vars utbud är en del i ett paketerbjudande som marknadsförs av en annan aktör.

8. Visit Östergötland förbehåller sig rätten att ändra i information, byta kategorier samt att avpublicera information som ej längre är aktuell.

Villkor verksamhetsblad

Exempel på löpande verksamhet 1: Cykeluthyrning under Se & Göra- aktivitet.
Exempel på löpande verksamhet 2: Glasscafé öppet maj-september under Äta- café.

9. Utbudet som presenteras under Verksamhet ska passa väl in under någon av följande kategorier: Bo, Äta, Se och Göra och tillhöra aktörens löpande verksamhet.

Villkor Paket/Erbjudande

Exempel på paket eller erbjudande 1: Cykeluthyrning med övernattning.
Exempel på paket eller erbjudande 2: Glasscafé som har ett specialerbjudande i samband med ett jubileum.

10. Giltighetstiden för när man kan boka paketet eller erbjudandet ska tydligt anges i texten samt ställas in i publiceringsläget. Exempelvis ska ett nyårspaket ha slutdatum för publicering 1 januari. Erbjudandet får max ha ett års giltighetstid och kommer att nekas publicering om sista publiceringsdatum saknas.

11. I ett paket eller erbjudande ska det finnas fler komponenter än en, t.ex. mat- och övernattningserbjudande/paket. Undantag görs för erbjudanden i samband med högtider eller jubileum, t.ex. julbord eller morsdagserbjudande där endast mat/fika ingår. En restaurangs luncherbjudande godkänns inte om det inte erbjuds i samband med t.ex. påskhelgen.

12. Paketet eller erbjudandet ska ha tydlig koppling till turistiskt utbud och passa väl in bo, äta, se eller göra. I första hand ska det marknadsföras mot besökare till kommun eller region.

13. Paketet eller erbjudandet ska vara av kommersiell karaktär och fast pris för bokning av erbjudandet måste specificeras under Pris. Priset kan dock variera olika datum.

14. Paketet eller erbjudandet ska vara skiljt från aktörens löpande verksamhet. Om inte ska informationen läggas in som verksamhetsblad.

15. Dubbletter av paketet eller erbjudandet får inte förekomma. Med dubblett menar vi t.ex. olika startdatum, olika prisintervaller beroende på hög- eller lågsäsong etc.

16. Aktören ansvarar för att giltig resegaranti för att sälja paketerbjudandet finns.

17. Samtliga kommersiella företag som tillsammans utgör ett paket eller ett erbjudande måste ha ett eget basetoolkonto. Detta gäller även om paketerbjudandet marknadsförs av en annan aktör.

Villkor Evenemang

Exempel på Evenemang 1: En cykeluthyrare erbjuder prova-på-tillfälle för allmänheten att testa elcyklar.
Exempel på paket eller erbjudande 2: Ett glasscafé som arrangerar musikunderhållning utan krav på förtäring i samband med evenemanget.
Endast evenemang som lagts in via ett basetoolkonto kommer att synas på visitostergotland.se
Se separat policy för evenemang här >>

Exempel olika typer av produktblad, förtydligande:

Exempel 1.
Midsommarfirande:
Festplatsen= där firandet äger rum ska vara verksamhet under Se & Göra
Paket/Erbjudande = köp en picknickkorg till midsommarfirandet
Evenemang= information om midsommarfirandet

Exempel 2:
Hotellet= verksamhet under kategorin Bo
Erbjudandet-= romantiskt paket med mat och övernattning
Evenemang= tidsbegränsad konstutställning i foajén.

Exempel 3:
Restaurangen= verksamhet under kategiron Äta
Erbjudande= julbord
Evenemang= kväll med musikunderhållning utan krav på förtäring av mat och dryck


Policyn uppdaterad 2016-11-11