Policy kommunernas evenemangskalendrar

Evenemangen i kommunernas evenemangskalendrar publiceras i enlighet med punkterna i denna policy. Endast evenemangstips inskickade via tipsaformuläret syns i evenemangskalendern, tips via mail eller telefon godtas ej. Observera att Norrköpings kommun använder en annan evenemangskalender än övriga kommuner i Östergötland: www.ostergotland.events
  1. Evenemanget måste äga rum i Östergötland.

  2. Varje arrangör tar ansvar när det gäller marknadsföring av sitt evenemang. Formuläret ska endast användas av arrangörer av enstaka evenemang per år, arrangörer med flera evenemang ska skapa ett konto i Basetool och lägga in evenemangen under Administration, Innehåll, Evenemang.

  3. Turistbyråerna i Östergötland eller Visit Östergötland förbehåller sig rätten att neka evenemang, göra eventuella justeringar i inskickad text, bild och ändra valda kategorier. Bilder med text eller logotyper på får inte användas utan kommer att ersättas med standardbild.
  1. Ett evenemang får inte upplevas kränkande för individer eller vissa samhällsgrupper.
  1. Ett evenemang är en tillställning som arrangeras kortvarigt och tidsbegränsat till skillnad från löpande verksamhet.

Exempel 1: en ateljé som håller öppet varje helg är inte ett evenemang men om en vernissage hålls ett speciellt datum godkänns det som evenemang.

Exempel 2: en idrottsförenings matcher är inte ett evenemang men om föreningen anordnar t.ex. marknad eller midsommarfirande godkänns det som evenemang.

Evenemanget ska alltså vara tydligt skiljt från arrangörens löpande verksamhet och ska ha ett tydligt start- och slutdatum. Kurser/utbildningar som tillhör arrangörens löpande verksamhet eller som man förväntas besöka vid fler än ett tillfälle godkänns ej. Kurser/utbildningar av "prova-på"-karaktär godkänns förutsatt att man kan delta vid endast ett tillfälle.

  1. Att locka besökare med ett evenemang där själva huvudsyftet är annat än just evenemanget i sig är inte godkänt, exempelvis en rea eller en butik som bjuder på fika eller anordnar utbildning under en helg i syfte att locka fler kunder. Evenemanget ska kunna besökas utan att det måste bokas tillsammans med en annan aktivitet ex. middag eller övernattning.

  2. Ett evenemang är ett arrangemang som allmänheten är välkommen till. Evenemang får inte i första hand rikta sig mot personer som är medlemmar i exempelvis föreningen som anordnar arrangemanget. Arrangören får inte heller utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som exempelvis ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgränser för barn är dock tillåtet.
  1. Kommunerna i Östergötland (med undantag för Norrköpings kommun) granskar inskickade tips innan de godkänns för publicering. Kommunerna i Östergötland avgör om evenemanget bryter mot någon punkt i denna policy och därför inte bör publiceras. 
  1. Kommunernas evenemangskalendrar är religiöst och politiskt obundna, därför publiceras inte evenemang med religiösa budskap eller som arrangeras av eller tillsammans med politiska partier/förbund. Information om demonstrationer eller manifestationer publiceras inte.

 

OBS: Denna policy gäller för publicering av evenemang via tipsaformuläret och via eget konto i Basetool och evenemangen syns på kommunerna i Östergötlands lokala evenemangskalendrar (med undantag för Norrköping) 

För publicering av evenemang på Östergötlands besöksportal, www.visitostergotland.se, gäller en annan policy som du hittar via denna länk. Evenemangstips och evenemang inlagda via Basetool som i första hand vänder sig till regionens invånare syns inte i besöksnäringsportalen Östergötland. Läs mer om Basetool på www.basetool.se/östergötland

 

Policyn för evenemangskalendern På Gång uppdaterades i februari 2017.