Lakesperience

EU-projektet Lakesperience - Explore the Nordic-Baltic Lake Trails pågår 2018 till 2020 och syftar till att utveckla ledturismen i fyra länder runt Östersjön. De områden som valts ut är sjöarna vid Tammerfors (Finland), Tartu (Estland), Burtnieki (Lettland) samt sjösystemet söder om Linköping (i huvudsak området mellan Sturefors, Rimforsa, Björkfors och Åtvidaberg). Tanken är att det ska leda till fler produkter och tjänster riktade direkt till en utländsk marknad (främst Tyskland). Cykel och cykelleder är en viktig del här, men även produkter och tjänster inom vandring, kajak, fiske och vinterturism blir aktuella.

Förutom produkter och tjänster kommer alla områden jobba för en gemensam internationell. Det jobbas även med att ta fram en gemensam logga/märkning/varumärke, och i planen ligger att det ska hållas ett antal evenemang inom projektets ram. Målet är att öka antalet utländska gäster i området på sikt.

Projektet kommer organisera lokala och internationella workshops då företagare bjuds in. Till dessa tillfällen kommer föreläsare och experter inom olika områden bjudas in för att skapa bra förutsättningar för produktutveckling och marknadsföring främst för den utländska marknaden.

Visit Östergötland och Länsstyrelsen gör nu en inventering av leder och tänkbara företag, vilka produkter och tjänster som finns och efterfrågas av den tyska (utländska) marknaden.

Budget
1.200.000 EUR varav 933 000 EUR i bidrag via EU Interreg Central Baltic Programme.

Partners

The Baltic Institute of Finland, Lead Partner

Visit Tampere Ltd, FI

Ecofellows Ltd, FI

Peipsi Centre for Transboundary Cooperation, EE

Region Östergötland, SE

County Administrative Board of Östergötland, SE

Burtnieku County municipality, LV

 

Kontaktuppgifter projektledare Lakesperience
Josefine Schön
Telefon: 072-217 83 02
E-mail: josefine.schon@regionostergotland.se

 

Projektets huvudsida: www.baltic.org/project/lakesperience

 

Läs mer och ladda ner pdf på engelska