Samverkan kring internationell marknadsföring

För att gynna den internationella marknadsföringen av Östergötland som besöksmål krävs att fler går samman och växlar upp insatser. Visit Östergötland kommer därför med start år 2020 att erbjuda aktörer inom besöksnäringen i Östergötland möjligheten att söka stöd för marknadsföringsinsatser som syftar till att locka fler internationella besökare till Östergötland. Aktiviteter som uppmuntrar till hållbart resande, lockar besökare utanför högsäsong samt samarbeten mellan företag/organisationer premieras. 

Vad är syftet med satsningen?

Att få fler internationella besökare som reser till och i Östergötland på ett hållbart sätt.

Vilka kan söka?

Kommuner, destinationer och besöksnäringsaktörer i Östergötland.

Vilka kriterier måste uppfyllas?

Av de ansökningar vi bedömer uppfyller följande kriterier bäst kommer vi att medfinansiera upp till 50 % av totala kostnaden. 

 • Syftet med aktiviteten ska vara att locka fler internationella turister till besöksmålet Östergötland.
 • Aktiviteten kan äga rum i Sverige eller utomlands så länge syftet är att marknadsföra Östergötland för en internationell publik.
 • Ni behöver själva medfinansiera aktiviteten med minst 50 procent. Medfinansiering kan ske i form av egna kontanta medel eller lönekostnader som kan uppstå i samband med aktivitetens genomförande.
 • Aktiviteten ska äga rum under 2020.

Vilka aktiviteter kan man söka stöd för?

 • Visning- press- eller influenserresor
 • Mässdeltagande
 • Annonsering
 • Kampanjer
 • Nationella eller internationella samarbeten med tydlig koppling till besöksnäringen i Östergötland.

Vilka aktiviteter kan man inte söka stöd för?

 • Ordinarie verksamhet
 • Kostnad för trycksaker, hemsida eller annat informationsmaterial
 • Medlemskap

Hur ansöker man?

För att ansöka om bidrag för din aktivitet fyller du i efterfrågad information i detta formulär.

Till formuläret >>

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 januari 2020 och därefter meddelar vi om ansökan beviljas eller ej. Efter genomförd aktivitet ska resultatet redovisas enligt överenskommelse. 

 

Mer information

Therese Rahnel
Telefon:010-103 43 34
E-mail: therese.rahnel@regionostergotland.se

Hanna Nord 
Telefon: 010-103 65 34
E-mail: hanna.nord@regionostergotland.se