Samverkan kring internationell marknadsföring

För att gynna den internationella marknadsföringen av Östergötland som besöksmål krävs att fler går samman och växlar upp insatser. Visit Östergötland kommer därför med start år 2020 att erbjuda aktörer inom besöksnäringen i Östergötland möjligheten att söka stöd för marknadsföringsinsatser som syftar till att locka fler internationella besökare till Östergötland. Aktiviteter som uppmuntrar till hållbart resande, lockar besökare utanför högsäsong samt samarbeten mellan företag/organisationer premieras. 

OBS: Ansökningsperioden inför 2020 är nu avslutad. Ny ansökningsperiod inför 2021 öppnar under hösten.

Marknadsföringskampanjer som hittills sponsrats 2020

Deltagande Vakantiebeurs 2020

Mellan 15-19/1 var Oost Zweden representerade på Vakantiebeurs, Hollands största resemässa. Onsdagen var en branschdag där representanter från företag och destinationer hade möten för nya affärer med researrangörer, journalister och andra marknadsförare.  Torsdag till söndag var mässan fokuserad mot privatkunder och mässan och lockade i år 12.200 besökare. Själva montern delades med flera andra svenska aktörer under Visit Swedens varumärke och representerade Östergötland gjorde Visit Linköping, Kinda kommun och Hotell Sommarhagen.

Det stora intresset för Sverige som destination för holländska besökare är tydligt och del av kostnaden för deltagandet sponsrades via Visit Östergötland genom satsningen Samverkan kring internationell marknadsföring av Östergötland som besöksmål.

 

Kampanj gotakanal.se för fritidsbåtsresenärer

Under första månaderna av 2020 har Göta kanalbolag genomfört en kampanj i syfte att driva trafik till sidan om fritidsbåtar på gotakanal.se. Kampanjen delfinansierades av Visit Östergötland via Samverkan kring internationell marknadsföring och resulterade i totalt 44 884 visningar av destinationssidan på gotakanal.se från Tyskland, Danmark och Norge. Annonserna fick över 75.000 klick och exponerades nästan 3.000.000 gånger.  I snitt sågs varje annons 2,49 gånger vilket betyder att strax över 1 miljon personer sett annonserna minst en gång. 

Bokningarna under kampanjperioden har ökat med 80% jämfört med samma period förgående år.

 

 

Vad är syftet med satsningen?

Att få fler internationella besökare som reser till och i Östergötland på ett hållbart sätt.

Vilka kan söka?

Kommuner, destinationer och besöksnäringsaktörer i Östergötland.

Vilka kriterier måste uppfyllas?

Av de ansökningar vi bedömer uppfyller följande kriterier bäst kommer vi att medfinansiera upp till 50 % av totala kostnaden. 

 • Syftet med aktiviteten ska vara att locka fler internationella turister till besöksmålet Östergötland.
 • Aktiviteten kan äga rum i Sverige eller utomlands så länge syftet är att marknadsföra Östergötland för en internationell publik.
 • Ni behöver själva medfinansiera aktiviteten med minst 50 procent. Medfinansiering kan ske i form av egna kontanta medel eller lönekostnader som kan uppstå i samband med aktivitetens genomförande.
 • Aktiviteten ska äga rum under 2020.

Vilka aktiviteter kan man söka stöd för?

 • Visning- press- eller influenserresor
 • Mässdeltagande
 • Annonsering
 • Kampanjer
 • Nationella eller internationella samarbeten med tydlig koppling till besöksnäringen i Östergötland.

Vilka aktiviteter kan man inte söka stöd för?

 • Ordinarie verksamhet
 • Kostnad för trycksaker, hemsida eller annat informationsmaterial
 • Medlemskap

Hur ansöker man?

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 januari 2020 och därefter meddelar vi om ansökan beviljas eller ej. Efter genomförd aktivitet ska resultatet redovisas enligt överenskommelse. 

 

Mer information

Therese Rahnel
Telefon:010-103 43 34
E-mail: therese.rahnel@regionostergotland.se

Hanna Nord 
Telefon: 010-103 65 34
E-mail: hanna.nord@regionostergotland.se