Samverkan kring internationell marknadsföring

För att gynna den internationella marknadsföringen av Östergötland som besöksmål krävs att fler går samman och växlar upp insatser. Visit Östergötland kommer därför att erbjuda aktörer inom besöksnäringen i Östergötland möjligheten att söka stöd för marknadsföringsaktiviteter som syftar till att locka fler internationella besökare till Östergötland. Aktiviteter som uppmuntrar till hållbart resande, lockar besökare utanför högsäsong samt samarbeten mellan företag/organisationer premieras.

Anmälan för sponsring av marknadsaktiviteter för 2021 är nu stängd och beviljade ansökningar meddelas inom kort.

Vad är syftet med satsningen?

Att få fler internationella besökare som reser till och i Östergötland på ett hållbart sätt.

Vilka kan söka?

Kommuner, destinationer och besöksnäringsaktörer i Östergötland.

Vilka kriterier måste uppfyllas?

Av de ansökningar vi bedömer uppfyller följande kriterier bäst kommer vi att medfinansiera upp till 50 % av totala kostnaden. 

 • Syftet med marknadsföringsaktiviteten ska vara att locka fler internationella turister till Östergötland.
 • Marknadsföringsaktiviteten kan äga rum i Sverige eller utomlands så länge syftet är att marknadsföra Östergötlands besöksmål för en internationell publik.
 • Ni behöver själva medfinansiera aktiviteten med minst 50 procent. Medfinansiering kan ske i form av egna kontanta medel eller lönekostnader som kan uppstå i samband med aktivitetens genomförande.
 • Aktiviteten ska genomföras under 2021.

Vilka marknadsföringsaktiviteter kan man söka stöd för?

 • Visning- press- eller influenserresor
 • Mässdeltagande
 • Annonsering
 • Kampanjer
 • Nationella eller internationella samarbeten med tydlig koppling till besöksnäringen i Östergötland

Vilka aktiviteter kan man inte söka stöd för?

 • Ordinarie verksamhet/marknadsföring
 • Kostnad för trycksaker, hemsida eller annat informationsmaterial
 • Medlemskap
 • Studieresor

Hur ansöker man?

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast 2 november 2020 och därefter meddelar vi om ansökan beviljas eller ej. Efter genomförd aktivitet ska resultatet redovisas enligt överenskommelse.

Mer information

Therese Rahnel
Telefon:010-103 43 34
E-mail: therese.rahnel@regionostergotland.se

Hanna Nord 
Telefon: 010-103 65 34
E-mail: hanna.nord@regionostergotland.se