Hållbar produktutveckling

I Östergötland pågick under tre år (2016-2019) en satsning på Hållbar produktutveckling. Östergötland var en av sju utvalda regioner för Tillväxtverkets satsning på Hållbar besöksnäring inom natur- och kulturturism, som finansierades av regionen och Tillväxtverket.

 

Läs mer om projektet här