Green Pilgrimage- Hållbar Pilgrimsvandring

Visit Östergötland, Region Östergötland och Linköpings stift ingår i ett EU-projekt som ska undersöka hur den ökade pilgrimsvandringen kan bidra till större tillväxt och ökad besöksnäring, samtidigt som natur- och kulturarv skyddas. Projektet ska pågå i tre år och får 12 miljoner kronor i stöd från EU-programmet Interreg Europe.

Kent County i Storbritannien är projektägare för Green Pilgrimage och kommer leda ett projektpartnerskap bestående av sju partners från Sverige, Storbritannien, Italien, Norge och Rumänien. Region Östergötland, Linköpings stift och Vadstena Pilgrimscenter är östgötska projektpartners och Visit Östergötland är projektledare för det svenska partnerskapet.

Projektnamn: Green Pilgrimage- Hållbar Pilgrimsvandring
Projektperiod: 1 januari 2017- 31 december 2019

Projektledare: Eva Hagström, eva,hagstrom@svenskakyrkan.se, 0730-645802.

 

Läs mer på Interreg Europes hemsida

 

Ny rapport: den moderna svenska pilgrimen

Pilgrimsvandring har ökat i popularitet senaste åren. Men vem är den moderna svenska pilgrimen och vilka drivkrafter gör att pilgrimsvandring blir allt mer populärt? En ny rapport sätter ljuset på utvecklingen. Rapporten av tagits fram av Kairos Future på uppdrag av Visit Östergötland.

Till rapporten