Det här är Visit Östergötland

Visit Östergötland är en del av Enheten för Tillväxt och Marknadsföring på Region Östergötland och ansvarar för samordning och utveckling av besöksnäringen i regionen.

Under hösten 2016 togs en besöksnäringsstrategi fram för utvecklingen av besöksnäringen i Östergötland. Över 300 östgötar deltog i intervjuer, möten och workshop för att forma strategin. Visit Östergötland ansvarar för den regionala rollen i besöksnäringsstrategin. Detta innebär bland annat att:

  • Vi finns till för samarbeten lokalt mellan kommuner, företag och övriga stödsystemet inom Region Östergötland och i Östergötland.
  • Vi sätter besöksnäringen i ett större perspektiv ihop med övrigt näringsliv och attraktivitetsarbetet för Östergötland.
  • Vi deltar aktivt i befintliga nätverk och inom besöksnäringen. Vi initierar och driver nätverk där behovet finns.
  • Vi verkar och gör insatser för att stärka värdskap, digitalisering, innovation, kunskapsdelning, hållbar destinations- och produktutveckling. 
  • Vi agerar lead partner för stora projekt som stärker besöksnäringen i regionen.
  • Vi representerar Östergötland i nationella och internationella sammanhang.
  • Vi marknadsför unika upplevelser i Östergötland nationellt och internationellt.