Vi jobbar för ett attraktivare Östergötland

Besöksnäringen är en viktig del för den regionala utvecklingen i Östergötland. Därför arbetar Region Östergötland, genom varumärket Visit Östergötland, med att utveckla besöksnäringen i regionen och marknadsföra Östergötland som ett attraktivt besöksmål. Vi ansvarar för den regionala delen av Östergötlands besöksnäringsstrategi

 

Här finns aktuell information, med anledning av coronaviruset covid-19, till företag >>

Marknadsföring

Här kan du läsa mer om hur Visit Östergötland marknadsför Östergötland samt de samarbeten Region Östergötland/Visit Östergötland ingår i för att stärka regionens attraktionskraft mot lokala, nationella och internationella besökare.

Marknadsföringssatsning med Visit Sweden och Tripadvisor

Just nu pågår en Sverigekampanj på Tripadvisor där Visit Östergötland är en del tillsammans med Visit Sweden och andra regioner i Sverige. Syftet är att stärka vår närvaro i en av världens största reseplattformar och tillsammans driva trafik och öka synligheten för olika upplevelser runt om i Sverige. Kampanjen går ut i Tyskland, Nederländerna, Norge, Danmark och Storbritannien.

Kunskap

Ta del av utbildningsmaterial och kunskapshöjande aktiviteter.

Pågående projekt

Följande projekt driver eller ingår Visit Östergötland i:

Avslutade projekt

Ta del av projektrapporter från nyligen avslutade projekt som Visit Östergötland drivit eller varit del i: