Vi jobbar för ett attraktivare Östergötland

Besöksnäringen är en viktig del för den regionala utvecklingen i Östergötland. Därför arbetar Region Östergötland, genom varumärket Visit Östergötland, med att utveckla besöksnäringen i regionen och marknadsföra Östergötland som ett attraktivt besöksmål. 

 

Information om coronaviruset för branschen >>

INSTÄLLT: Framgångsfrukost

Framgångsfrukost är ett nytt samarbete mellan Almi Östergötland och Visit Östergötland och syftet är att ge dig som företagare konkreta tips om hur du kan öka lönsamheten i din verksamhet och samtidigt erbjuder vi dig en arena för nätverkande. OBS! Samtliga vårens tillfällen är inställda p.g.a av rådande omständigheter kring smittspridning av coronaviruset och Region Östergötlands restriktioner kring möten och konferenser. Vi återkommer under hösten med nya datum.

Projekt

Följande projekt driver eller ingår  Visit Östergötland i:

Avslutade projekt

Ta del av projektrapporter från nyligen avslutade projekt som Visit Östergötland drivit eller varit del i:

Besöksundersökning 2019

Under sommaren 2019 har en besöksundersökning genomförts i Östergötland. Cirka 500 personer har blivit intervjuade på tio olika platser i regionen. Resultatet visar att Östergötland är ett besöksmål man gärna återvänder till och rekommenderar till sina nära och kära.