Vi jobbar för ett attraktivare Östergötland

Besöksnäringen är en viktig del för den regionala utvecklingen i Östergötland. Därför arbetar Region Östergötland, genom varumärket Visit Östergötland, med att utveckla besöksnäringen i regionen och marknadsföra Östergötland som ett attraktivt besöksmål. Vi ansvarar för den regionala delen av Östergötlands besöksnäringsstrategi

Marknadsföring

Här kan du läsa mer om hur Visit Östergötland marknadsför Östergötland samt de samarbeten Region Östergötland/Visit Östergötland ingår i för att stärka regionens attraktionskraft mot lokala, nationella och internationella besökare.

Kunskap

Ta del av utbildningsmaterial och kunskapshöjande aktiviteter.

Pågående projekt och insatser

Följande projekt och insatser driver eller ingår Visit Östergötland i:

Affärsutvecklingscheckar för Besöksnäringen

Är ni ett företag verksam inom besöksnäringen i Östergötland och vill ta
nästa utvecklingssteg? Då kan ni nu söka en affärsutvecklingscheck för att
ta in extern kompetens i detta utvecklingsarbete.

Avslutade projekt

Ta del av projektrapporter från nyligen avslutade projekt som Visit Östergötland drivit eller varit del i: