Vi jobbar för ett attraktivare Östergötland

Besöksnäringen är en viktig del för den regionala utvecklingen i Östergötland. Därför arbetar Region Östergötland, genom varumärket Visit Östergötland, med att utveckla besöksnäringen i regionen och marknadsföra Östergötland som ett attraktivt besöksmål.

 

Viktig information angående coronavirusets spridning 

Under rådande omständigheter arbetar Visit Östergötland med att förstärka vår nationella marknadsföring. Detta innebär i skrivandets stund att vi bland annat kommer att utöka marknadsföringen av #Utflyktakonceptet och inom kort lansera en ny kampanj för lokalmarknaden. Vi kommer även att  trycka och distribuera en ny Östgötakarta både i och utanför Östergötland för att inspirera till ett besök, om inte nu, men i framtiden. 

Information om corona för företagare

Innovationsstöd till besöksnäringen i Corona-tider

Vreta Kluster och Linköping Science Park, tillsammans med Visit Östergötland och Östgötamat, erbjuder nu därför företag i besöksnäringen stöd i arbetet med att utifrån den verksamhet ni har, anpassa och justera era erbjudanden för att attrahera de kundgrupper som går i dessa tider.

Projekt

Följande projekt driver eller ingår  Visit Östergötland i:

Avslutade projekt

Ta del av projektrapporter från nyligen avslutade projekt som Visit Östergötland drivit eller varit del i:

Besöksundersökning 2019

Under sommaren 2019 har en besöksundersökning genomförts i Östergötland. Cirka 500 personer har blivit intervjuade på tio olika platser i regionen. Resultatet visar att Östergötland är ett besöksmål man gärna återvänder till och rekommenderar till sina nära och kära.