Vi jobbar för ett attraktivare Östergötland

Besöksnäringen är en viktig del för den regionala utvecklingen i Östergötland. Därför arbetar Region Östergötland, genom varumärket Visit Östergötland, med att utveckla besöksnäringen i regionen och marknadsföra Östergötland som ett attraktivt besöksmål. Vi ansvarar för den regionala delen av Östergötlands besöksnäringsstrategi

 

Här finns aktuell information, med anledning av coronaviruset covid-19, till företag >>

Marknadsföring

Här kan du läsa mer om hur Visit Östergötland marknadsför Östergötland samt de samarbeten Region Östergötland/Visit Östergötland ingår i för att stärka regionens attraktionskraft mot lokala, nationella och internationella besökare.

Kunskap

Ta del av utbildningsmaterial och kunskapshöjande aktiviteter.

Pågående projekt

Följande projekt driver eller ingår Visit Östergötland i:

Avslutade projekt

Ta del av projektrapporter från nyligen avslutade projekt som Visit Östergötland drivit eller varit del i: