Vi jobbar för ett attraktivare Östergötland

Visit Östergötland är en del av Region Östergötland och arbetar med att stärka Östergötlands attraktionskraft genom att marknadsföra Östergötland mot svenska och utländska besökare. Här finner du som företagare, tjänsteman eller politiker information om besöksnäringen i Östergötland och hur vi på Visit Östergötland arbetar för att stärka näringen och varumärket Östergötland.

Film om marknadsföring

För att tydliggöra vilka utvecklings- och marknadsföringsinsatser Visit Östergötland driver har vi tagit fram en modell som vi kallar Östergötland – Sverige – Världen. Här kan du se film om de olika nivåerna.