Vi jobbar för ett attraktivare Östergötland

Besöksnäringen är en viktig del för den regionala utvecklingen i Östergötland. Därför arbetar Region Östergötland, genom varumärket Visit Östergötland, med att utveckla besöksnäringen i regionen och marknadsföra Östergötland som ett attraktivt besöksmål.

Pågående projekt

Följande projekt driver eller ingår Visit Östergötland i:

Avslutade projekt

Ta del av projektrapporter från nyligen avslutade projekt som Visit Östergötland drivit eller varit del i: