Vi jobbar för ett attraktivare Östergötland

Besöksnäringen är en viktig del för den regionala utvecklingen i Östergötland. Därför arbetar Region Östergötland, genom varumärket Visit Östergötland, med att utveckla besöksnäringen i regionen och marknadsföra Östergötland som ett attraktivt besöksmål. 

Projekt

Följande projekt driver eller ingår  Visit Östergötland i:

Avslutade projekt

Ta del av projektrapporter från nyligen avslutade projekt som Visit Östergötland drivit eller varit del i:

Besöksundersökning 2019

Under sommaren 2019 har en besöksundersökning genomförts i Östergötland. Cirka 500 personer har blivit intervjuade på tio olika platser i regionen. Resultatet visar att Östergötland är ett besöksmål man gärna återvänder till och rekommenderar till sina nära och kära.