Service

Tillväxt Finspång

Stängt för dagen - Finspång   -  En del av: Cykelled 10 km-turen

Tillväxt Finspång är en ekonomisk förening som bildades 2018 och som sedan dess formerat sig i en styrelse med representanter från näringsliv, politik samt kommun. Tillväxt Finspång är den organisation som fått uppdraget att utveckla varumärket Finspång och som ska leda arbetet mot tillväxtmålet Vision 30/35.

Mer från Cykelled 10 km-turen

Utbud