Evenemang

Konkretisterna - Glimtar ur kommunens konstsamling

Kulturhuset Finspång, Finspång   -  En del av: Kulturhuset Finspång

En av de viktigaste händelserna i efterkrigstiden var utställningen Ung konst 1947 i Färg och forms regi. En ny ung konstnärsgeneration utvecklade den nonfigurativa traditionen som hade börjat med Gösta Adrian-Nilsson (GAN), Otto G. Carlsund och Halmstadgruppen.
En kärntrupp kom att dominera och som kom att kallas konkretisterna, även om de inte var någon formell grupp. De förenades kring en strävan bort från tidigare generationers naturalistiska avbildning av människan och naturen. Man hävdade att de rent konkreta färgerna och formerna var en verklighet i sig.
Den bestod av Olle Bonniér, Lage Lindell, Pierre Olofsson, Karl-Axel Pehrsson och Lennart Rodhe som även kom att kallas "1947-års män". Till skillnad från den abstrakta konsten, som grundar sig på verklighetsmotiv, så utgår den konkretistiska från icke-föreställande former. Sedan utvecklades de i olika riktningar vilket vi kan se i de verk vi visar på Kulturhuset.

När konkretismen nådde sin höjdpunkt 1950 så uppträdde en motreaktion mot den icke-föreställande konsten där Staffan Hallström 
var en av konstnärerna. Några av hans återkommande
motiv är astronauten och schackbrädet som kommer att visas på
Kulturhuset.

Vi visar även verk av Inge Schiöler som var en av de främsta företrädarna för Göteborgskoloristerna, en antal konstnärer där det gemensamma var det intensiva, sinnliga och ofta lidelsefulla färgspråket.

Prisinformation

Fri entré!

Fakta

Fri entré! 

Uställningen är öppen under Kulturhusets ordinarie öppettider.