Evenemang

Till sjöss för rent vatten!

Hästholmen, Ödeshög
Vi ger oss ut på båtar i sjön för att manifesta för Vätterns vatten!
Kl 16 samlas vi i Hästholmens hamn.
Aktion Rädda Vättern redogör för nuläget: hur ser det ut med bombningar, gruvplaner och gasprojekt i och bredvid vår viktiga sjö?
Rebecka le Moine, riksdagsledamot från miljöpartiet berättar om hur resonemanget går i riksdagen om förslaget att göra dricksvattentäkten Vättern till ett övergripande riksintresse.
Sen ger vi oss ut på sjön! Alla båtar som vill och har möjlighet sluter upp utanför hamninloppet. Många av båtarna är beredda att ta passagerare, så har ni ingen egen båt kan ni hoppa på en båt!
Ta med flytväst om ni har, annars har vi en uppsättning flytvästar som vi lånat av Ödeshögs bibliotek.
Tidigare under dagen, kl 14 under Kräftans Dag finns det möjlighet att komma och skapa ditt eget plakat på "Fixa-Plakat-stationen".
Evenemanget är kostnadsfritt.
...

“Hela Vättern är till sin natur blott en enda stor källa, den största på jorden.
Man dricker vatten rent ut ur själva Vättern”
(Carl Jonas Love Almqvist 1800-tal)
...

Prisinformation

Kostnadsfritt evenemang