Sevärdheter

Med skallen på en påle

Motala

2009 gjordes ett av de märkligaste skelettfynden någonsin. På ett område i Motala som kallas Kanaljorden, precis där Göta kanal mynnar ut i sjön Boren, upptäcktes en stenbelagd yta som en gång varit botten i en liten sjö. Tätt packade stenar bildar ett slags golv och på stenarna fann man skelett av minst femton individer. Sättet som skelettdelarna var utplacerade tyder på en komplex och för oss nutidsmänniskor en helt obegriplig ritual.

 På den stenbelagda sjöbottnen har någon eller några lagt ut kranier, samtliga utan underkäke, samt utvalda ben från både kvinnor och män. Med undantag av ett litet barn är det inga hela skelett. Där låg också redskap och djurben och ett virrvarr av störar och pinnar – som förmodligen varit ställningar till skelettdelarna eller som en zonindelning av anläggningen.

Platsen ingår i "Det mörka Östergötland" som var temat för en årsbok från Östergötlands museum. 

Visningen tar upp om vad arkeologerna fann vid utgrävningarna och vad berättar om tolkningarna. Visningen var planerad att avslutas på Motala museum där det finns en utställning med kopior på fynden. Men pga hälsoläget i riket får prel detta besök utgå. 

Prisinformation

70 kr per person

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Startplats på visningen är Coops parkering i centrala Motala.

Faciliteter

  • Historisk plats