Evenemang

Östgötadagarna

Horn, Kinda
Museum med tusentals föremål
från 18-1900-talet i en f d kvarnbyggnad
Smedja med alla tänkbara verktyg
Vacker naturmiljö med sjö, vattendrag och trädgård
Loppis med många lantliga föremål.
Enklare servering.
Sakkunnig guidning