Evenemang

Visning av Orlunda Radiostation

Vadstena
Under åren 1961-1991 sände Orlunda Långvågsstation ut Sveriges Radio P1 över stora delar av norra Europa. Anläggningen bestod av två långvågssändare på 300 kW vardera som sände ut på ett antennsystem bestående av en centrummast på 250 meter, omgiven av fem stycken 200 meter höga ringmaster.
Centrummasten rasade av ett åsknedslag år 1970, och den sista ringmasten fälldes 1995. Idag står en 85 meter hög telemast på platsen där centrummasten en gång stod. Radiostationens centrumbyggnad konstruerades för att kunna motstå dåtidens kärnvapen och är försedd med över en meter tjocka betongväggar.
Idag fungerar byggnaden som museum. Mycket från dåtidens verksamhet finns bevarat, och guidade visningar kan hålls på förfrågan. Intäkterna från visningarna går till underhåll, driftkostnader och restaurering av fastigheten, som tidens tand har tagit ut sin rätt på.

Prisinformation

Visningar ordnas till en kostnad av 100 kronor per person över 12 år. Intäkterna från visningarna går oavkortat till underhåll, driftkostnader och restaurering av fastigheten, som tidens tand har tagit ut sin rätt på.