Evenemang

Musikkåserier - Folkens glädje och kamp

Söderköping

31.3 Folkens glädje och kamp
Romantikerna intresserade sig för sina folks musik och
berättelser, och det finns många exempel på folkligt
firande av vår och fester. Men folken har också fått
kämpa för sina rättigheter mot överhetens orättvisor.