Sevärdheter

Abborrsjöns naturreservat

Finspång

Abborrsjöns naturreservat består av böljande tallskogar i kommunens norra del. Här finns en sedan länge orörd mosaikartad skog med hällmarker, mossar och surdråg. I norr sluttar hällmarkerna mot den lilla Abborrsjön. I vissa delar finns riktigt gamla tallar på cirka 150-200 år. Området är värdefullt för skogsfågelfaunan och är dessutom en värdefull kvarvarande del av ett tallskogslandskap som sträcker sig från Tisnaren i öster bort mot Brevens bruk i väster. För den svampintresserade finns här många ovanliga svampar, speciellt olika korktaggsvampar.

Läs gärna mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Fakta

Serviceinformation:

I området finns inga anordningar för friluftslivet.

Vägbeskrivning

Det finns en allmän väg fram till Roltorp, därifrån går en enskild väg för promenad eller cykel.