Karta

Rofyllda platser

Norrköping

Längs Östgötaleden har ett antal platser identifierats som "rofyllda platser", det vill säga särskilda platser där sociala ljud inte stör, i första hand trafikljud, tåg och andra ljud som finns i bebyggda miljöer och som kan upplevas som störande.

Man utgick från den den lokala kännedomen hos östgötarna och de som bor och verkar i de olika områdena vilka delar som de ansåg kunna erbjuda tystnad. Man fokuserade även på att hitta platser som erbjuder en variation av natur- och kulturupplevelser (platser med bland annat utsikt, djup skog eller kulturlandskap) och de utvalda platserna skulle ha få byggnader, vägar och kraftledningar.

Man gjorde fyra mätningar om 15 minuter med stor variation av veckodag, tid på dagen, vindriktning och väder. I samband med mätningarna angavs ett grundvärde och ett maxvärde och antal störningar/flygpassage etc. För platser i naturområden brukar värdena vara 36-40 dBA som normvärden och på platser som ligger mer ensligt så kan man komma ner till 30 dBA. Det senare värdet hittar du på vissa delar av Östgötaleden.

Fakta

Digital karta över Östgötaleden inkl. de rofyllda platserna finns på maps.ostgotaleden.se