Evenemang

Lunds backe - nationaldag i järnåldern

Vallerstad, Mjölby
En av Östergötlands märkligaste fornlämningar med stenrader och gravar i hävdat beteslandskap.
Guider: Lars Frölich och Markus Lindberg

Vägbeskrivning

Från Skänninge kör mot Varv, Motala (gamla vägen). Tag av mot Borensberg. 1 km efter Vallerstad kyrka ta vänster vid skylt Lunds backe.