Evenemang

Östra Hargs kyrka

Östra Harg, Linköping
På utsidan har kyrkan kvar karaktären av en lite medeltida kyrka men kyrkans fasta inredningen förnyades 1925, samtidigt som de dekorativa målningarna i absiden, koret och kring triumfbågen utfördes av konstnären Yngve Lundström, Stockholm. I koret står en mindre kopia av Thorvaldsens skulptur Kristus och välkomnar. Orgeln är från 1886, av orgelbyggare C Elfström, Ljungby. 2011 påbörjades en renovering av orgeln, året därpå återinvigdes den.