Evenemang

Guidad visning på gömda, glömda platser - Drabbisdal

Linköping

Få platser har så varierad historia som Drabbisdal. På en begränsad yta i en lövträdsbevuxen hagmark med tomt, finns lämningar från bronsålder och krigshistoria från 1560-talet, när Daniel Ranzaus knektar härjade i bygden. I området finns täktgropar efter kalkstensbrytning. Här finns en backstuga och ett ordenshus, allt inramat av uråldriga ekar.

I sommar låter vid dig drabbas av Drabbisdal. Följ med på vår guidade visning bland ordenshus, skålgropar och ruiner. Östergötlands museum har lyft fram det mera okända kulturarvet och dess berättelser i en artikelserie som du kan läsa på k-arv.se och i magasinet "Har du varit här?"- en av dem är Drabbisdal.

Detta evenemang är en del av #Utflykta. Hitta fler spännande utflykter här!

Prisinformation

50 kr för vuxna, ingen kostnad för barn och undom upp till 20 år. 

Vägbeskrivning

Drabbisdal är hembygdsparken som ligger i Berg, norr om Vreta Kloster.