Sevärdheter

Vätternkyrkan i Vadstena

Vadstena

Vadstena frikyrkoförsamling har sin hemvist i Vätternkyrkan, som ligger mitt i Vadstena. Församlingen har cirka 120 medlemmar och hit kommer också många barn och ungdomar till olika samlingar. Församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan och Evangeliska Frikyrkan.Vi vill vara en välkomnande, öppen kyrka mitt i staden, där alla skall känna sig delaktiga och välkomna, som medlem eller besökare.

På söndagar bjuder vi in till gudstjänst. Den leds av någon av gudstjänstgrupperna och brukar innehålla sång och musik, bön och delgivning i form av predikan, vittnesbörd eller genom den barnstund som inleder gudstjänsten innan de yngre går till sin söndagsskola. Gudstjänsten uttrycker vår tro och vår personlighet och finns till för vårt möte med både Gud och varandra. Därför är också det efterföljande kyrkkaffet en viktig del.

Vi vill att vår verksamhet skall leda till samtal där såväl tro som tvivel har en plats. Det ekumeniska samtalet är viktigt. Vi är en del av Guds folk. Olika traditioner visar oss med vilken bredd Gud skapar. Församlingen har ett antal smågrupper som träffas mitt i vardagen. Här övar vi oss i att dela med oss av oss själva, både det som är bra och roligt men också det som är tungt och arbetsamt. Att hjälpa varandra i bön och i praktisk handling är något vi alltid kan bli bättre på.

Församlingen leds av en styrelse som tillsätts av årsmötet och som tillsammans med en anställd pastor och föreståndare är församlingens andliga ledarskap. Verksamheten planeras också av olika grupper ansvariga för barn och ungdomsarbete, musik, diakoni, mission, träffar och samlingar i kyrkan samt fastigheter.

Anställd pastor är Nisse Martinsson, du når honom på 0768-810499 eller på pastor@vatternkyrkan.se

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Gudstjänster firas i princip varje söndag, kl. 11.00, i Vätternkyrkan. Under juni, juli och augusti firas gudstjänsterna på Saxtorp, kl. 18.00. Församlingens sommarhem Saxtorp ligger naturskönt vid Vätterns strand vid Tycklingeviken.

För aktuellt program med alla aktiviteter besök gärna: http://vatternkyrkan.se/akuellt/

Vägbeskrivning

Kråkgatan 21, Vadstena