Sevärdheter

Vadstena Stadsmuseum

Vadstena

Stadsbornas Vadstena genom seklerna


Syftet med stadsmuseets utställning är att lyfta fram det vardagliga Vadstena. Arbetet påbörjades 2003 och utställningen vidareutvecklas fortfarande. Museet har varit inhyst i huset sedan 1946.

Ambitionen är att visa de vanliga människornas historia. De kraftfulla inrättningar som kloster, slott och hospital utgjorde har sina egna utställningar på andra håll i staden och får i här därför rollen av fonder mot vilka vardagslivet rörde sig.

Museet skall täcka historien från 1400-talet, men med det beskrivna perspektivet är det inte självklart att medeltiden är stadens ”viktigaste” period. Snarare är det så att ju längre tillbaka i tiden vi befinner oss, desto mindre vet vi om det vardagliga. I Vadstena finns många äldre miljöer bevarade och känslan av historiens närvaro gör att förutsättningarna för en stadshistorisk utställning är fina.

Öppettider 2020

Kyndelsmässofest 1 - 2 februari 2020

Museet är öppet från mitten av juni – mitten av augusti 2020 med vissa undantag.

Fri entré!

Museet drivs av ideella krafter. 

Prisinformation

Fri entré!

Res med kollektivtrafiken

Du kan gå av antingen Hovstullen eller Vadstena Station, från båda hållplatserna tar det ca 5 minuter att gå.

Fakta

Bakom stadsmuseet står Vadstena Museiförening, en ideell förening med sina rötter i 1920-talet. Tankar fanns då på en museiförening i Vadstena med inriktning på hantverkets historia och en museifond bildades för ändamålet. År 1934 bildades föreningen och sina första lokaler fick man i Udd Jönssons hus vid Rådhustorget, men år 1949 erbjöds man den nuvarande byggnaden, Dals härads banks gamla lokaler. För­eningen har idag drygt 40 medlemmar.

Vägbeskrivning

Museet ligger centralt i Vadstena på Rådhustorget. Följ skyltning mot centrum.
Finns gott om parkeringar runt museet och i området, ingen avgift men p-skiva krävs.