Se och göra

Isbana hockeyrink i Klockargårdsängen

Ödeshög

Ishockeyrinken i Klockargårdsängen spolas vintertid och är öppen för allmänhetens skridskoåkning. Här på rinken får alla åka. Klubbor och puck får användas  - visa hänsyn.

Omklädningsrum med toalett finns i närhet av banan. Oftast öppet kl 9-21, dagligen, när isen är åkbar.

Observera att under vardagarna, dagtid, kan skolan ha idrottslektioner, skridskoåkning här.

(Tillgång till is beror på väderlek, eftersom det inte är konstfruset)

Ibland är även den stora banan utanför rinken spolad. 

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Isbanan är belyst tre timmar åt gången. Strömbrytare till belysningen finns belägen på elskåpet mellan omklädningsrummet och garaget. Banan är då belyst tre timmar åt gången. Dock längst till kl 22.
Ingen åkning efter kl. 22 då isen undehålls och spolas. 

Spolning och skötsel av isbanan görs av Ödeshögsbostäder AB, 0144-353 00. På uppdrag av Ödeshögs kommun, Kultur-och Fritid.

Öppet dagligen, när vädret tillåter (och spolning av isarna inte pågår). Se dock tider för belysningen.

Faciliteter

  • WC/Toalett