Se och göra

Östgötaleden i Mjölby

Mjölby

Etapp 1 Bleckenstad - Södragården (Lundbyvallen) - 8 kilometer

Vandringen startar vid Bleckenstad gård, en plats med anor från år 4000 före kristus, på gränsen mellan Mjölby och Boxholms kommun.

Sträckan går till största delen på stigar och skogsvägar, förbi gamla torpmiljöer, mestadels genom lättvandrad skogsmark. På sträckan finns fyra vindskydd med grillplats och övernattningsmöjligheter samt ett utedass nära Bleckenstad.

Anslutningsleder: Strax väster om Bleckenstad ansluter leden söderut mot Linnefors-Strålsnäs-Boxholm samt anslutning till vindskydd-kanotled vid Svartån öster om Bleckenstad.

Etapp 2 Södragården - Skogssjöns bad- och friluftsanläggning - 4,4 kilometer

Etappen följer till en början cykelvägen förbi och genom bostadsområdet Ryttarhagen för att sedan följa en stig upp på en höjd med namnet Kungshögarna. Höjden användes under lång tid som gravplats och här kan man skönja flera domarringar, bautastenar, treuddar och gravhögar.


I norra delen av Kungshögarna delar sig leden i en anslutning genom staden via Burensköldsvägen till Resecentrum.
Följer man den andra delen kommer man via gator och trottoarer förbi bostadsområdet Tunet och vidare på en traktorväg och tunnel under E4:an in i Skogssjöns naturreservat.

Här följer leden på stigar, det så kallade istidsspåret, som via anslagstavlor berättar om rullstensåsar och dödisgropar, samt den flora och fauna som finns här. Man når efter en stund södra delen av Skogssjön där leden delar sig. Den ena delen av leden viker av mot kommunens bad- och friluftsanläggning, den andra fortsätter mot Örbackens naturreservat.

Etapp 3 Skogssjöns bad- och friluftsanläggning - Örbackens naturreservat - 6 kilomter

Från delningen söder om Skogssjön slingrar sig leden vidare på den grusås som skiljer Skogssjön från den våtmark som finns på andra sidan. Leden drar därefter österut och korsar järnvägen vid Lycketorp. Vidare norröver genom lättgången och vacker skogsterräng för att så småningom nå fram till Örbackens naturreservat.

Kalkkärret inramas av en välbetad och vacker hagmark och mitt bland det kalkrika porlande vattnet finns exempelvis nio olika orkidéarter och den köttätande växten sileshår.
Örbackens naturreservat ingår numera i Natura 2000 - EU:s nätverk av värdefull natur.

Res med kollektivtrafiken

Vägbeskrivning

Vandringsled 1 börjar vid Bleckenstad gård vid Svartån. Här finns en busshållplats utefter väg 32 mellan Mjölby och Boxholm.