Evenemang

Vernissage - Passagen, Linköpings konsthall

Linköping

Torsdag 17 januari, kl. 17.00 - Sophi Vejrich (utställningsrum 2)

Den stockholmsbaserade konstnären Sophi Vejrich (född 1970) arbetar med skulpturer och objekt som de flesta förknippar med synen på kvinnlighet och kvinnliga ideal. Till exempel dockor, kläder och peruker. Verken kan vara både mångtydiga och absurda, som när hon sätter en pippi-peruk på en moraklocka. I mötet med hennes konst blir betraktaren inbjuden att reflektera över hur vi människor bemöter och bedömer varandra utifrån hur vi ser ut och förhåller oss till samhällets normer.

I verken finns referenser till både högkultur och populärkultur och hon säger själv att hon gillar krockar, som att ställa populärkultur mot existentiella frågor. Vejrich utgår från det personliga men budskapet kan ofta bli politiskt. Hon vill skildra den kvinnliga anti-hjälten och anser att kvinnan inte blir fri förrän hon tillåts vara mänsklig, med allt vad det innebär. Till exempel att hon får uppvisa svagheter och brister, att hon kan vara omoralisk och känna begär.

Text: Matilda Karlsson, Konstpedagog Passagen Linköpings konsthall

 

Torsdag 24 januari, kl. 17.00 - Olle Borg (utställningsrum 1)

Konstnären Olle Borg (f. 1960) bor och arbetar i Stockholm. Han har studerat vid Åke Pernbys Målarskola 1982-83 och vid Konstakademien 1983-88. Hans abstrakta och nonfigurativa måleri påminner om mellankrigstidens konkretism då den inte innehåller några föreställande eller symboliska inslag. Det konstnärliga subjektet åsidosätts för en mer undersökande attityd. Mönstren i hans verk är baserade på komplexa talserier och har byggts upp i lager på lager av färg. Färgerna kommer från färgtillverkaren Humbrols färgskala. Humbrol är mest känt för att ha tillverkat färger till byggmodeller föreställande militär utrustning. Färgerna är färdigblandade och avsedda att imitera de färger som finns på modellernas förlagor.

Färgskalan är i grunden ganska distinkt men har under bildernas långa tillkomstprocess gradvis blivit mer flytande och här och var läcker färgerna över i varandra. Målningarna är utförda på aluminiumplåt och Borg skapar små variationer i sitt geometriska mönster genom att vrida kompositionen nittio grader för varje nytt färglager som läggs på målningen. Utställningen pågår till den 7/3.

Text: Matilda Karlsson, Konstpedagog Passagen Linköpings Konsthall