Evenemang

Bioblitz på Soldatängen

Motala
Bioblitz på Soldatängen på Biologiska mångfaldens dag

Bioblitz är en intensiv period av biologisk inventering av ett specifikt område. Syftet är att upptäcka, räkna, kartlägga och lära mer om alla levande organismer i området.
Mer information läggs ut på MBF:s hemsida och Facebook. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen, Motala.