Sevärdheter

Källstads kyrka

Vadstena

Källstads kyrka byggdes under en följd av år och ansågs färdig 1869 och invigdes 1 januari 1870. Det är oklart vem som är kyrkans arkitekt. Troligen har ritningarna justerats under arbetets gång. Kyrkan speglar 1800-talets stilideal. Hon är ljus och rymlig och står idag som ett utmärkt exempel på den tidens stil. En restaurering 1939 av Erik Lundberg har inte särskilt förändrat den ursprungliga kyrkan. Dock har korfönstren satts igen och det av praktiska skäl. Fönstren ligger i söder och vid gudstjänsttid lyste solen rakt in på församlingen.

Altartavlan från 1878 föreställer Jesus i Getsemane. Konstnären är Ludvig Frid (1855-1909). Rester av den gamla altaruppsatsen från 1711 (Olov Viström) finns på olika ställen i kyrkan. Dopfunten verkar tillverkad på orten vid 1200-talets mitt.

Det unika och helt enastående med Källstads kyrka är tornet. Det var uppfört över koret på den gamla kyrkan. Källstad tillhör alltså en mycket liten grupp "Östtornskyrkor". I tornets andra våning (tillgänglig idag genom en dörr och en smal trappa) finns ett medeltida kapell bevarat. Detta kapell har en altarnisch omgiven av en murad baldakin. Det finns ingen motsvarighet och det är oklart varför kapellet byggts och hur det använts.

Kyrkklockorna i tornet är gjutna i Jönköping hos Jonas Magnus Fries. Den större 1796 och den mindre 1814.

Hela anläggningen, den ursprungliga kyrkan och tornet, verkar byggt på privat initiativ under 1100-talet. Dopfunten är ungefär 100 år yngre än kyrkan och bör då ha tillkommit samtidigt som hon blev församlingskyrka.

Källstads socken bestod 1750 av 12 3/8 hemman och hade 230 invånare. 2005 bodde här 51 personer fördelade på 12 familjer. De ansvarar för sin kyrka var sin månad.

Prisinformation

Fri entré