Sevärdheter

Väversunda kyrka

Vadstena

Väversunda kyrka fick sitt nuvarande utseende när tornet byggdes 1771. Valven slogs vid 1300-talets slut. Kyrkan stod i flera hundra år utan innertak och man såg takstolarna från golvet. De ursprungliga fönstren syns strax under takfallet på långhusväggarna. Huvuddelen av kyrkan härrör från 1100-talets början.
Stenfragment från tidigkristna gravar antyder att det fanns en ännu äldre träkyrka. Man har alltså goda skäl att anta att när munkarna kom till Alvastra 1143 levde sedan generationer en kristen församling i Väversunda, som i alla socknar runt Tåkern.

Kyrkan bevarar stil och stämning från medeltiden och det framhävs av de två rekonstruerade träskulpturer som finns i kyrkan, Väversundamadonnan samt Triumfkrucifixet. Dopfunten är ca 100 år yngre än kyrkan och härrör från det tillfälle då kyrkan blev sockenkyrka.

Smidesdörren är unik då den har en bildframställning till skillnad från andra samtida dörrar som vanligtvis har geometriska mönster. Överst syns syndafallet, korset och ett trigram som symboliserar Gud själv. "liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus" 1 kor 15:22. Därunder syns fyra cirklar och två halvcirklar. I cirklarna till höger avbildas två fiskar. Framställningen syftar på brödundret med fem kornbröd och två fiskar, det femte brödet är brutet. Texten är en nattvardstext, brödet bryts och det räcker till alla. Dörren är signerad, konstsmeden hette "Asmunder".

Nära orgeln, på nordväggen hänger den gamla altartavlan. Troligen härrör krucifixet från kontinenten medan omfattningen kommer från en konterfejverkstad i Vadstena. Tavlan avlägsnades snart från koret eftersom ljuset från korfönstret behövdes.

Prisinformation

Fri entré