Evenemang

Hie ego sum _ Linda Jurmu

602 21 NORRKÖPING, Norrköping

Linda Jurmu arbetar med teckning, installation och mekaniska skulpturer. TIll hennes tidiga verk hör Medveten felprogrammering, en industrirobot som med elegans och precision utförde en serie arbetsmoment för att flytta på och i slutet släppa sirliga glas i golvet. I hennes verk finns ofta ett moment av självförstörelse eller meningslöshet. De är alltid mycket genomarbetade och tankeväckande. Linda Jurmu skriver om det verk hon har skapat för att ställa ut på Verkstad Konsthall:

"Central remdrift i en vanlig fabrik, tidigt 1900tal. En kraftöverföring från en punkt till flera andra. Alla i sin egen takt och med en uppgift att utföra.

Till den här utställningen har jag skapat en installation där den ena maskinen styr de andra. Tillsammans skapar de både rörelse och ljud.

Hie ego sum. Jag är här. Som en liten rörelse i ett större maskineri."


Linda Jurmu har tidigare visats i Norrköping på Konstforum 2011.

Prisinformation

Kostnadsfritt