Sevärdheter

Rofyllt tyst och tillgängligt -Kärnskogsmossen

Motala, Linköping

Kärnskogsmossens naturreservat är beläget i Östergötlands och Motala kommuns norra del och gränsar i norr mot Örebro län. Den flacka skogsbygden i vilken reservatet ligger kallas Tyleskogen. Myrmarkerna i reservatet är till övervägande delen öppna eller glest skogbevuxna med tall eller glasbjörk. Området är en av södra Sveriges största myrmarker.

Vid Kärnskogsmossen finns det handikapp-parkering, tillgänglighetsanpassad toalett, och en rullstolsanpassad spång som går ute på myren.

Här finns även en övernattningsstuga som dock inte är tillgänglighetsanpassad.

Hitta hit: Från tjällmo följ väg 211 cirka nio kilometer norrut (mot Örebro).
Ta avtagsväg Mickelsbo och följ skyltning mot Naturreservat

 

 

Vägbeskrivning

Från Tjällmo samhälle norrut mot Örebro.
Efter cirka nio kilometer sväng av vänster mot Mickelsbo och följ skyltning mot Naturreservat

Faciliteter

Tillgänglighetsanpassad
Vandringsled
Tillgänglig toalett