Evenemang

Hasti Radpours konstverk

Rejmyre, Stockholm

Under de närmaste tre åren genomför Rejmyre Art Lab det konstnärliga forskningsprojektet DeTox-Clean it up! där vi bjuder in svenska och internationella konstnärer att arbeta utifrån föroreningarna vid Reijmyre Glasbruk. Med platsen som utgångspunkt utvecklar deltagarna nya projekt som genomförs i Rejmyre. Hasti Radpour är en av Rejmyre Art Labs första artist-in-residence i projektet. Hon är bosatt i Linköping och har en magisterexamen från Iranian Art Academy i Teheran.

Varmt välkomna!Mitt verk består av en överdimensionerad slangbella, redo att skjuta iväg en stor glasklump.
Inspirationen till verket föddes då jag lyssnade på Sara Erjeby, en av forskarna som gjort markprover och en förstudie av föroreningarna i Rejmyre. Hon talade om olika lösningar för att hantera den förorenade marken. Bland dem fanns två lösningar som jag intresserade mig för. Den ena var att täcka över den förgiftade marken och det andra var att skicka avfallet till ett annat ort där det kan tas om hand på rätt sätt.
De lösningarna väckte frågor och funderingar hos mig. Är det så att om vi inte ser problemet eller om vi skickar det vidare till någon annan så är det inte längre vårt ansvar. Lyfts tyngden från våra axlar? Räcker det att inte se problemet? Känns det bättre när det är lång ifrån oss? Då kom jag att tänka på denna mening: Out of sight, out of mind! 
- Hasti Radpour

Hasti Radpours medverkan finansieras av projektet Konsten att mötas genom Sveriges Konstföreningar och Postkodstiftelsen

Rejmyre Art Lab har stöd från Kulturrådet, Finspångs kommun, Region Östergötland och Folkuniversitetet.