Se och göra

Fotbollsplaner Arena Grosvad

Finspång

Fotbollsplanerna på Arena Grosvad är sammanlagt 25 000 kvm naturgräsplaner fördelat på två fullstora, två 7-manna, en 5-mannaplan och en uppvärmd konstgräsplan (111x71m).

För mer information vänligen kontakta Medley Arena Grosvad.