Se och göra

Tisnarens Västra fvof

Rejmyre, Finspång

Tisnarens Västra fvof bildades år 1989. Området består av de fastigheter som har fiskerätt i Björnhultafjärden, Sörviken och vattnen kring Tisenö.

Föreningens syfte är bl.a. att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt att upplåta fiskerätt till allmänheten avseende handredskapsfiske. Provfiske genomfördes sommaren 2012. Fiskarter som fångades var abborre, björkna, braxen, gädda, gärs, gös, löja, mört, nors, sik och sutare. Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder var antalet arter mycket högt och tillståndet i sjön kan bedömas som gott. Resultaten tyder enligt Naturvårdsverket på ett relativt rikt och diverst fisksamhälle med en hög andel fiskätande fisk.

Föreningen erbjuder fiskekort för handredskapsfiske och uthyrning av båt. 

Läs mer om föreningen på vår webbplats.